לופה שניידר החדשה,עומק וקוטר שדה הראיה הגדולים ביותר מכל הלופות הקיימות בעולם. עדשה בליטוש מיוחד.
Model L1 Schneider Loupe
Schneider loupe !! with an invention that enlarges the effective aperture from 18mm to 20m